Название: Безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій

Жанр: Конспекти лекцій

Просмотров: 1786

Загрузок: 14 (Загрузить)


3.2. хІмІчна зброя

 

Основу хімічної зброї складають отруйні речовини, вражаюча дія яких заснована на їх здатності вражати незахищених людей, тварин та рослин.

Вражаюча дія ОР характеризується їх концентрацією, щільністю зараження, стійкістю і токсичністю.

Концентрацією ОР називається вагова кількість в одиниці об’єму зараженого повітря. Концентрація виражається в мгр ОР на літр повітря (кг/літр)

Щільність зараження визначається ваговою кількістю ОР на одиницю поверхні об’єму, її виражають у грамах на квадратний метр (г/м2).

Стійкість ОР – це їх здатність зберігати вражаючу дію в повітрі чи на місцевості протягом визначеного часу. Вона виражається в хвилинах, годинах і добах. Вона залежить від фізико-хімічних властивостей ОР (температури кипіння, летучості, в’язкості і т. ін.), стану, в якому вони знаходяться (газ, рідина, тверда речовина) і метеорологічних умов.

По стійкості ОР діляться на:

– стійкі ОР;

– нестійкі ОР.

Стійкі ОР зберігають вражаючі властивості від кількох годин до кількох діб. До них належать: V-гази, зарин, іприт та ін.

Нестійкі ОР зберігають вражаючу дію від кількох хв

до 1 год. До них відносяться: синильна кислота, фосген, хлорціан та ін.

Токсичністю ОР називається здатність ОР викликати ураження при попаданні в організм у визначених дозах.

Класифікація ОР армій імперіалістичних держав. За характером дії на організм ОР поділяться на групи:

– нервово-паралітичної дії;

– шкіряно-наривної дії;

– загально-ядовитої дії;

– задушливої дії;

– подразнювальної дії;

– психо-хімічної дії.

Бінарні хімічні боєприпаси. Бінарні хімічні боєприпаси є різновидом хімічної зброї, яка з¢явилася в 70-х рр. Слово “бінарний” означає “той, що складається з двох частин”, компонентів спорядження хімічних боєприпасів. Компоненти утримуються в корпусі боєприпасів ізольовано один від одного. Змішування компонентів та реакція між ними досягається після вистрілювання снаряду, руйнування розподіляючої їх перегородки і штучного перемішування за допомогою спеціальних приладів.

Наявність вказаних доповнюючих спеціальних пристроїв ускладнює конструкцію бінарних боєприпасів. До недоліків належить і те, що для протікання реакції між компонентами після пострілу необхідний деякий час, а це дозволяє вести стрільбу на короткі відстані.

Все одно бінарні боєприпаси вважаються перспективними і плануються до використання як різновид хімічної зброї.

Висновок. Хімічна зброя, яка є на озброєнні армій імперіалістичних держав і СДОР несе небезпеку для людей, тварин і рослин. Тому необхідно добре знати їх вражаючі властивості, вміло користуватися засобами захисту, організовувати та вести рятувальні роботи в осередках хімічного ураження.