Название: Безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій3.2. хІмІчна зброя

 

Основу хімічної зброї складають отруйні речовини, вражаюча дія яких заснована на їх здатності вражати незахищених людей, тварин та рослин.

Вражаюча дія ОР характеризується їх концентрацією, щільністю зараження, стійкістю і токсичністю.

Концентрацією ОР називається вагова кількість в одиниці об’єму зараженого повітря. Концентрація виражається в мгр ОР на літр повітря (кг/літр)

Щільність зараження визначається ваговою кількістю ОР на одиницю поверхні об’єму, її виражають у грамах на квадратний метр (г/м2).

Стійкість ОР – це їх здатність зберігати вражаючу дію в повітрі чи на місцевості протягом визначеного часу. Вона виражається в хвилинах, годинах і добах. Вона залежить від фізико-хімічних властивостей ОР (температури кипіння, летучості, в’язкості і т. ін.), стану, в якому вони знаходяться (газ, рідина, тверда речовина) і метеорологічних умов.

По стійкості ОР діляться на:

– стійкі ОР;

– нестійкі ОР.

Стійкі ОР зберігають вражаючі властивості від кількох годин до кількох діб. До них належать: V-гази, зарин, іприт та ін.

Нестійкі ОР зберігають вражаючу дію від кількох хв

до 1 год. До них відносяться: синильна кислота, фосген, хлорціан та ін.

Токсичністю ОР називається здатність ОР викликати ураження при попаданні в організм у визначених дозах.

Класифікація ОР армій імперіалістичних держав. За характером дії на організм ОР поділяться на групи:

– нервово-паралітичної дії;

– шкіряно-наривної дії;

– загально-ядовитої дії;

– задушливої дії;

– подразнювальної дії;

– психо-хімічної дії.

Бінарні хімічні боєприпаси. Бінарні хімічні боєприпаси є різновидом хімічної зброї, яка з¢явилася в 70-х рр. Слово “бінарний” означає “той, що складається з двох частин”, компонентів спорядження хімічних боєприпасів. Компоненти утримуються в корпусі боєприпасів ізольовано один від одного. Змішування компонентів та реакція між ними досягається після вистрілювання снаряду, руйнування розподіляючої їх перегородки і штучного перемішування за допомогою спеціальних приладів.

Наявність вказаних доповнюючих спеціальних пристроїв ускладнює конструкцію бінарних боєприпасів. До недоліків належить і те, що для протікання реакції між компонентами після пострілу необхідний деякий час, а це дозволяє вести стрільбу на короткі відстані.

Все одно бінарні боєприпаси вважаються перспективними і плануються до використання як різновид хімічної зброї.

Висновок. Хімічна зброя, яка є на озброєнні армій імперіалістичних держав і СДОР несе небезпеку для людей, тварин і рослин. Тому необхідно добре знати їх вражаючі властивості, вміло користуватися засобами захисту, організовувати та вести рятувальні роботи в осередках хімічного ураження.