Название: Будівельне матеріалознавство (5)Продовження дод.1

Вважати, що фактична густина бетонної суміші становить 2280 кг/м.

Вирішення: Потрібна міцність бетону у віці 28 діб нормального твердіння: 0x01 graphic

Визначаємо В/Ц: 0x01 graphic.

Користуючись додатком 3, визначаємо витрату води на 1м бетонної суміші:В=185 л.

Визначаємо витрату цементу: Ц=В:0x01 graphic кг.

За номограмою додатку 6 визначаємо коефіцієнт розсунення зерен: 0x01 graphic=1,38.

Визначаємо пустотність гравію: 0x01 graphic.

Визначаємо витрату гравію:

0x01 graphic кг.

Визначаємо витрату піску:

0x01 graphic кг.

Номінальний склад бетону: Ц=314 кг; Г=1055 кг; П=758 кг; В=185 кг.

Середня густина бетонної суміші:

0x01 graphic=314+1055+758+185+=2312 кг/м3.

Перевіряємо необхідність коригування складу бетонної суміші:

0x01 graphic<0x01 graphic коригування непотрібне.

Закінчення дод.1

Визначаємо виробничий склад бетону:

Цв=314 кг; Гв = Г + 0x01 graphic кг.