Название: Фізика. Збірник задачСписок літератури

 

Физические основы механики: Индивидуальные задания по физике для самостоятельной работы студентов /сост.: И.Д. Кошелева, В.И.Клапченко. – К.: КИСИ, 1990. – 64 с.

Статистическая физика и термодинамика: Индивидуальные задания по физике для самостоятельной работы студентов /сост.: И.Д.Кошелева, В.И. Клапченко, Г.В. Кучерова. – К.: КИСИ, 1990. – 68 с.

Электричество и магнетизм: Индивидуальные задания по физике для самостоятельной работы студентов /сост.: И.Д. Кошелева, В.И. Клапченко, Л.И. Ткачова – К.: КИСИ, 1990. – 100 с.

Физика колебаний и волн: Индивидуальные задания по физике для самостоятельной работы студентов /сост.: И.Д. Кошелева, В.И. Клапченко. – К.: КИСИ, 1990. – 44 с.

Квантовая физика: Индивидуальные задания по физике для самостоятельной работы студентов / сост.: И.Ю. Петренко, И.Д. Кошелева, В.И. Клапченко. – К.: КИСИ, 1990. – 56 с.

Збірник задач з фізики: навч. посібник / В.М. Казанський, Г.Д. Потапенко, Ю.І. Григораш та ін. – К.: ІСДО, 1993.

Методичні рекомендації та завдання до самостійної роботи з фізики для студентів усіх спеціальностей і форм навчання КНУБА. В 2 ч / Уклад.: В.І. Клапченко, В.О. Клименко, Г.Д. Потапенко та ін. – К.: КНУБА, 2000.

Фізика: Програма, методичні рекомендації та завдання до самостійної роботи /уклад.: В.І. Клапченко, Г.Д. Потапенко, І.О. Азнаурян та ін. – К.: КНУБА, 2001.

Розрахунково-графічні завдання до самостійної роботи з фізики: Для студентів усіх спеціальностей і форм навчання КНУБА / за ред. В.І. Клапченка. – К.: КНУБА, 2002.

Фізика. Практичний курс: навч. посібник // уклад.: В.І. Клапченко, Г.Д. Потапенко, І.О. Азнаурян та ін. – К.: КНУБА, 2005.

Кобушкин В.К. Методика решения задач по физике. –Л.: ЛГУ, 1972.

Загальний курс фізики: навч. посібник для студ. вищих техн. і пед. закладів освіти. В 3 т. / за ред. І.М. Кучерука. – К.: Техніка, 1999.

Чолпан П.П. Фізика: підручник. – К.: Вища шк., 2003.

Трофимова Т.И. Курс физики: учеб. пособие для вузов. – М.: Высш. шк., 1990.

Савельев И.В. Курс физики: учеб. В 3-х т. – М.: Наука, 1989.

Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики: учеб. пособие для втузов. – М.: Высш. шк., 1989.

Конспект лекцій з фізики (електрика та магнетизм) / уклад.: В.І. Клапченко. – К.: КНУБА, 1999.

Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики: учеб. пособие. – М.: Наука, 1985.

Загальний курс фізики: збірник задач / І.П. Гаркуша, І.Т. Горбачук, В.П. Курінний та ін.; за ред. І.П.Гаркуші. – К.: Техніка, 2003.

Иродов И.Е. Задачи по общей физике: учеб. пособие. – СПб.: Изд-во “Лань”, 2001.

Трофимова Т.И. Сборник задач по курсу физики: учеб. пособие для втузов. – М.: Высш. шк., 1991.