Название: Економічна теоріяАнотація

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Київський національний університет будівництва і архітектури

 

В.М. Лич,  В.В. Гончаров,  В.Д. Скиценко,

І.С.Іванюк, А.Л. Самойловський, Т.І. Іванюк,

О.П. Омельяненко, Б.Е. Головаш, А.В. Гольда,

М.М. Зінченко, В.В. Лук’янець, Г.В. Лич, О.О. Мостовенко

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

ПОСІБНИК

Київ  2009

 

 

Автори: В. М. Лич, д-р економ. наук, професор

В. В. Гончаров, канд.економ. наук, доцент

В. Д. Скиценко, канд. економ. наук, доцент

І. С. Іванюк, канд. економ. наук, доцент

А. Л. Самойловський, канд. економ. наук, доцент

Т. І. Іванюк, старший викладач

О. П. Омельяненко, старший викладач

Б. Е. Головаш, асистент

А. В. Гольда, асистент

М. М. Зінченко, асистент

В. В. Лук’янець, асистент

Г. В. Лич, канд. економ. наук, асистент

О.О. Мостовенко, канд. економ. наук, асистент

 

Рецензенти: А. Ф. Гойко, канд. економ. наук, професор

В.А. Євтушевський д-р економ. наук, професор

 

Затверджено на засіданні вченої ради будівельного факультету, протокол № 2 від 30 жовтня 2008 р.

 

Видається в авторській редакції.

 

Економічна теорія: посібник / В. М. Лич, В. В. Гончаров, В. Д. Скиценко

Е75                 та ін.; за заг. ред. В. М. Лича. – К.: КНУБА, 2009. – 168 с.

 

Розглянуто загальні основи економічного розвитку, мікроекономіки, макроекономіки та міжнародних економічних відносин. Наведено перелік основних категорій і понять, подано тестові завдання та запитання до модульних робіт.

            Призначено для студентів неекономічних спеціальностей КНУБА для підготовки до семінарських і практичних занять, під час написання рефератів і виконання індивідуальних завдань.

 

© КНУБА, 2009