Название: Введення до фахуДодаток 2 основні, додаткові і похідні одиниці фізичних величин міжнародної системи сІ

та допустимі до застосування у будівництві одиниці, що не входять до системи СІ

Найменування величини

Одиниця СІ

Виражен-

ня одиниці виміру

Позначення рекомендованих кратних і дольних від одиниць СІ

Допустимі до застосування одиниці, які не входять в СІ

Наймену-вання

Позначення укр/міжнар.

Найменування

Позна-

чення

Співвідношення з одиницею СІ

1

2

3

4

5

6

7

8

Основні і додаткові одиниці

Геометричний розмір

метр

м/m

км; см; мм;

мкм

Маса

кілограм

кг/kg

г; мг; мкг

Тона

т

1т=1000 кг

Час

секунда

с/s

хвилина, година, доба, тиждень, місяць, рік, зміна

хв., год., доба, тижд., міс., рік, зм.

1 хв=60 с

1 год=3600 с

1 доба=86400 с

Сила електричного струму

ампер

А

МА; кА; мА; мкА

Термо-

динамічна температура Кельвіна

кельвін

К

За розміром 1ºС=1К

Температурний інтервал

t=Т-273,15 К

Температура Цельсія

градус Цельсія

ºС

(t)

Кількість речовини

моль

моль/mol

кмоль; ммоль; мкмоль

Сила світла

кандела

кд/cd

Продовження дод. 2

1

2

3

4

5

6

7

8

Плоский кут

радіан

рад/rad

градус

мінута

секунда

... º

... ‘

... ‘’

1 º=0,017 рад

1 ‘=0,00029 рад

1 ‘’=0,0000048 рад

Тілесний кут

стерадіан

ср/sr

Похідні одиниці простору і часу

Площа

квадрат-ний метр

м2 /m2

км2; см2; мм2

гектар

га

1га=104 м2

Об‘єм, місткість

кубічний метр

м3/m3

см3; мм3

літр

л

1л=10-3 м3

Швидкість

метр за секунду

м/с; m/s

км/с; см/с; мм/с

кілометр за годину;

метр за годину

км/год;

 

м/год

1 м/с=3,6 км/год;

 

1 м/с=3600м/год

Прискорення

метр за секунду в квадраті

м/с2; m/s2

см/с2; мм/с2

Кутова швидкість

радіан за секунду

рад/с; rad/s

градус за секунду

... º/сек

Кутове прискорення

радіан за секунду в квадраті

рад/с2; rad/s2

градус за секунду в квадраті

... º/сек2

Частота періо-дичного процесу

герц

Гц/Hz

МГц; кГц

Частота обертання

секунда в мінус

першій степені

с-1/s-1

оберт за секунду;

оберт за хвилину

об/с;

 

об/хв

1 об/с=1 с-1

 

1с-1=60 об/хв

Закінчення дод. 2

1

2

3

4

5

6

7

8

Одиниці будівельної механіки, гідромеханіки та електричних величин

Сила, вага

ньютон

Н/N

(м·кг)/с2

кН; МН; ГН

Густина (густина маси)

кілограм на кубічний метр

кг/м3; kg/m3

Г/м3; Г/см3

тона на кубічний метр

Т/м3

1т/м3=

1000 кг/м3

Момент сили. Момент пари сил.

Крутний момент

ньютон-метр

(Н·м)/(N·m)

(м2·кг)/с2

кН·м;  Н·см

Питома вага

ньютон на кубічний метр

Н/м3; N/m3

кг/(с2м2)

МН/м3; кН/м3

Тиск. Механічне напруження

паскаль

Па/Pa

кг/(мс2)

МПа; кПа; ГПа

Подача насоса

кубічний метр за секунду

М3/с; m3/s

літр за секунду

л/с

1 л/с=10-3 м3/с

Енергія. Робота

джоуль

Дж/J

(кг·м2)/с2

кДж

Потужність

ват

Вт/ W

(кг·м2)/с3

МВт; кВт

Кількість елек-трики. Елек-тричний заряд

кулон

Кл/С

А·с

кКл; мКл; мкКл

Електрична напруга

вольт

В/ V

(кг·м2)/

(А·с3)

ГВ; МВ; кВ; мВ; мкВ

Електричний опір

ом

Ом/Ω

(кг·м2)/

(А2·с3)

Гом; Мом; кОм; мОм

Електрична енергія

джоуль

Дж/J

(кг·м2)/с2

ват-год.

мегават-год.

кіловат-год.

Вт·год.

МВт·год.

кВт·год.

<\/a>") //-->