Название: ФілософіяПоясніть тезу: у часи античної філософії відбулась зміна духовної орієнтації від міфу до логосу.

Як змінилося місце і завдання людини у часи античності:

людина почувається залежною від богів і основою свого життя вважає релігію та віру;

людина більше стає орієнтуватись на розум і досвід та на власні сили і намагається перебудувати своє життя.

ніяких змін не відбувається все залишається таким самим як і було раніше.

3. Хто із названих філософів вважав формальним принципом всіх речей числа:

Піфагор;

Геракліт;

Фалес;

Платон.

4. Кому із названих філософів належить вислів: «Я знаю, що я нічого не знаю»:

1) Платону;

Аристотелю;

3) Сократу;

4) Епікуру.

Яку з епох світової історії пропущено у даному переліку (Античність, Відродження, Новий час, сучасність)?

Хто із названих філософів вважав першоосновою всіх речей воду:

1) Піфагор;

2) Геракліт;

3) Фалес;

4) Платон.

7. Хто із названих філософів досліджував природу етичних понять „добро" „чесність" „сміливість":

1) Піфагор;

2) Геракліт;

3) Фалес;