Учебник: Філософія

Поясніть тезу: у часи античної філософії відбулась зміна духовної орієнтації від міфу до логосу.

Як змінилося місце і завдання людини у часи античності:

людина почувається залежною від богів і основою свого життя вважає релігію та віру;

людина більше стає орієнтуватись на розум і досвід та на власні сили і намагається перебудувати своє життя.

ніяких змін не відбувається все залишається таким самим як і було раніше.

3. Хто із названих філософів вважав формальним принципом всіх речей числа:

Піфагор;

Геракліт;

Фалес;

Платон.

4. Кому із названих філософів належить вислів: «Я знаю, що я нічого не знаю»:

1) Платону;

Аристотелю;

3) Сократу;

4) Епікуру.

Яку з епох світової історії пропущено у даному переліку (Античність, Відродження, Новий час, сучасність)?

Хто із названих філософів вважав першоосновою всіх речей воду:

1) Піфагор;

2) Геракліт;

3) Фалес;

4) Платон.

7. Хто із названих філософів досліджував природу етичних понять „добро" „чесність" „сміливість":

1) Піфагор;

2) Геракліт;

3) Фалес;

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |