Название: Автоматизований електропривід0x08 graphicПродовження дод. 4

Побудуємо графіки перехідних процесів М=f(t) і 0x01 graphic =f(t)

0x01 graphic

Рис. 4.5. Графіки перехідних процесів

3. Розробка принципової схеми управління ЕП

та схеми з'єднання

3.1. Загальні зауваження

Розробка схеми управління залежить від режиму управління (ручне, автоматичне чи автоматизоване), а також від типу системи - релейно-контактна чи безконтактна.

Під час розробки системи автоматизованого управління й системи автоматизованого регулювання бажано (де це виправдовують техніко-економічні міркування) у колах схеми управління застосувати засоби мікропроцесорної техніки.

Розроблюючи схеми управління ЕП, треба орієнтуватися на сучасні технічні засоби (тиристорне управління, тиристорні пускачі, мікродат, мікропроцесори тощо).

Під час розробки системи ЕП і схем управління та їх експлуатації необхідно забезпечити нормальну роботу як електротехнічних елементів, так і системи загалом. Потрібно розрахувати й вибрати апаратуру електричного захисту: мінімального - від зниження напруги, максимального (струмову) - від надмірних перевантажень і струмів короткого замикання, від невеликих, але тривалих перевантажень (тепловий захист), а також комутаційну апаратуру.

Розр.

Ламах

Курсовий проект варіант №09

Арк.

Перев.

Голенков

Зм.

Арк.

№докум.

Підпис

Дата